24  กันยายน ของทุกปี คือ วันมหิดล เป็นวันที่น้อมรำลึกถึง สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”  พระราชดำรัสของพระองค์รวมทั้งพระกรณียกิจมุ่งประโยชน์ส่วนรวมและมนุษยชาติ   มีคำสอนของพระองค์อีกมากมายที่ยังไม่ได้อ่านที่ไหน  เมื่อได้อ่านเจอคำสอนของพระองค์ที่ให้ข้อคิด เตือนสติ เน้นย้ำในการทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและมนุษยชาติ   จึงขอนำมาเผยแพร่สู่ “ลูกพระบิดา” ทุกคน       

 

"ความสำเร็จที่แท้จริงมิได้ขึ้นอยู่กับการเรียนเพียงเพื่อรู้  แต่อยู่กับการนำความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มนุษยชาติ"

 

       "ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง  ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์"